for Business to Business
Over

TMS is een kleine flexibele organisatie die opgericht is in 2007 door Willy Kniest. Als een spin-off van WMSS (opgericht in 2000), stelde TMS zich als doel zich meer te specialiseren op de kernactiviteit van het maken van afspraken in een business to business omgeving. Iedere werknemer van TMS had daarom al uitgebreide ervaring op het telemarketing gebied alvorens de oprichting van TMS een feit werd.

TMS onderscheidt zich door een kwalitatieve gesprekspartner te zijn. Niet het klakkeloos oplezen en star vasthouden aan het script, maar zich verdiepen in de opdrachtgever en zijn product. Hierdoor wordt er sneller een relatie opgebouwd met de potentiele klant waardoor het slagingspercentage voor het maken van een afspraak niet alleen aanzienlijk hoger ligt maar ook uiteindelijk vaker tot een opdracht leidt.

Een tweede onderscheidend vermogen is dat wij veelal werken in uw CRM-systeem. Dit biedt een aantal voordelen, onder andere:
- u kunt op ieder moment zien op welke manier gewerkt wordt
- uw medewerkers beschikken over de meest up to date informatie
- het geeft ons veelal de mogelijkheid ook per email contact met uw prospect te onderhouden: een echt verlengstuk van uw salesafdeling.

WelkomDienstenOverContacteer ons